+31 010 340 0500

Wij zoeken een juridische oplossing

Disclaimer

Dis­clai­mer

Informatieverstrekking

LLOYDKWARTIER JURISTEN streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met de juridische specialisten van LLOYDKWARTIER JURISTEN.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van LLOYDKWARTIER JURISTEN gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.
Alle uitingen van LLOYDKWARTIER JURISTEN zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van LLOYDKWARTIER JURISTEN of van de geadresseerde.

LLOYDKWARTIER JURISTEN stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan LLOYDKWARTIER JURISTEN niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. LLOYDKWARTIER JURISTEN rechtsbijstand vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. LLOYDKWARTIER JURISTEN heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Wijzigen van deze disclaimer

LLOYDKWARTIER JURISTEN houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

 

484-571-1726