+31 010 340 0500

Wij zoeken een juridische oplossing

WERK & INKOMEN

Werk & InkomenGeen salaris ontvangen

Uw salaris is ingekort of u heeft uw salaris niet volledig ontvangen. U heeft uw geld hard nodig, om uw vaste lasten te betalen. U wilt dit zo snel mogelijk oplossen, Lloydkwartier Juristen helpen u daarbij.
• Onderhandelen met uw werkgever door onze ervaren juristen.
• Beoordelen van uw rechtspositie, tevens uw kansen bespreken.
• Procedure bij de rechtbank, indien schikken geen oplossing is.

U hebt recht op uw achterstallige salaris, wanneer:
u gewoon doorwerkt.
u zich (schriftelijk) bereid en beschikbaar hebt gesteld om te werken, maar dit door schuld van de werkgever niet mogelijk was.
u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was.
u op non-actief bent gesteld of vrijgesteld van werk.
uw ontslag werd teruggedraaid.
u niet werkte vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van direct familielid.


Uitkering UWV geweigerd of ingekort
U ontvangt een uitkering bij het UWV, bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering of u doet beroep op een van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals, WIA of de Ziektewet. UWV weiger u een uitkering toe te kennen. U bent het er niet mee eens. U wilt dit zo snel mogelijk oplossen, Lloydkwartier Juristen helpen u daarbij.

• Beoordelen van uw rechtspositie, tevens uw kansen bespreken.
• Bezwaarschrift procedure, met verwijzing naar de juiste wet- en regelgeving.


Loon
Klopt uw loon volgens u niet? U heeft uitleg gevraagd aan uw werkgever, maar u bent het niet eens met de uitleg. U kunt loonvordering instellen. U wilt dit zo snel mogelijk oplossen Lloydkwartier Juristen helpen u daarbij.
• Brief op maat, brief opgesteld door ervaren juristen.
• Beoordelen van uw rechtspositie, tevens uw kansen bespreken.
• Onderhandelen met uw werkgever door ervaren juristen.


Arbeidsvoorwaarden
Uw werkgever verplicht u om ander werk te verrichten dan waarvoor u aangenomen was. In feite veranderen de arbeidsvoorwaarden u bent het hier niet mee eens? Bespreek uw mogelijkheden met Lloydkwartier Juristen.

• Beoordelen van uw rechtspositie, tevens uw kansen bespreken.
• Onderhandelen met uw werkgever door onze ervaren juristen.
• Brief op maat, brief opgesteld door Lloydkwartier Juristen.


Conflicten over werk en inkomen
U heeft een conflict met uw werkgever of uitkeringsinstantie. U kunt het niet alleen oplossen, uw werkgever of uitkeringsinstantie geeft aan dat u tot ontslag of beëindiging uitkering riskeert. Lloydkwartier Juristen nemen het graag voor u op, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

• Ontslag
• Loon, uitkering
• Arbeidsvoorwaarden
• Vakantie, verlof en ziekte.


 

 

 

484-571-1726